Нови систем електронске контроле и наплате паркирања

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ – Ниш од 1. јула 2022. године уводи нови систем електронске контроле и наплате паркирања SCAN CAR.

У намери да систем паркирања у Нишу прати светске трендове у области мирујућег саобраћаја, као и технолошких могућности 21. века, нови систем ће умногоме помоћи у регулисању комуналног реда и самој комуникацији између нас и корисника.
Новина која се посебно тиче корисника је та да ће за возила која немају плаћено паркирање или су прекорачили дозвољено време паркирања бити издата електронска дневна паркинг карта - еДПК. Ова карта се неће остављати на ветробранском стаклу аутомобила, већ ће она бити евидентирана у систему.
Корисници ће имати могућност да све информације о издатим еДПК добију у апликацији Паркинг сервиса, на порталу еПаркинг, као и на нашем сајту nisparking.rs
Као и до сада уколико власник возила не плати еДПК у року од осам дана добиће опомену на кућну адресу.
У разумевању да се свако увођење одређених новина у раду односи и на наше кориснике и да је потребан период прилагођавања и упознавања са функционисањем новог система, наредних седам дана контролори на терену остављаће на возилу обавештење о добијеној еДПК.
Имплементацијом новог система Предузеће наставља да спроводи своју мисију изградње модерног режима паркирања и унапређења мирујућег саобраћаја.

©2023 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места