Previous Next

Безбедност ђака као приоритет

Почетком августа, као и сваке године до сада, смо почели обнављање целокупне сигнализације у зонама школа. Вертикална сигнализација је обновљена на свим локацијама, осим у улици Војводе Путника јер се наведена улица реконструише. Безбедност је додатно повећана принудним успоривачима брзина, чија обнова се ради током целе године. Зарад безбедности свих учесника у саобраћају на појединим местима је и видљива хоризонтална сигнализација освежена, због непосредне близине школе. Већина ознака је урађена хладном дебеловученом пластиком чиме смо постигли да видљивост ознака траје дуже, а комплетна хоризонтална сигнализација биће завршена до почетка школске године. Такође, у близина школа замењени су поједини стари семафорски уређаји новијим, који обезбеђују поузданији рад.

Паркинг сервис својим ангажовањем побринуо се да деца као осетљива категорија учесника у саобраћају буду безбеднија у близини школа и вртића, а овим путем апелујемо да сви учесници у саобраћају поштују саобраћајну сигнализацију.

Иначе, ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш на територији Града Ниша, што на градском што на сеоском подручју, одржава сигнализацију у зонама школа на 42 локације.

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места