Крећимо се квалитетније!

evropska nedelja mobilnosti 696x464 copy


Од 2002. године се сваке године у периоду од 16. до 22. септембра одржава се манифестација Европска недеља мобилности, која има за циљ подизање свести о штетности издувних гасова аутомобилског саобраћаја и подстицање на немоторизоване видове превоза у градовима, а све у циљу унапређења квалитета животне средине у урбаним срединама. 

За све општине и градове Европска недеља мобилности је одлична прилика да својим становницима представе одрживе алтернативе у саобраћају и да им објасне еколошке изазове са којима се суочавају. Учествовањем у акцији, градови и општине могу да прикажу грађанима које су предности избора чистијих видова саобраћаја и да тиме унапреде стање саобраћаја у својој локалној средини.

Тема овогодишње кампање је БОЉА ПОВЕЗАНОСТ и одабран је и слоган "Крећимо се квалитетније!", а односи се на бољу повезаност унутар и изван насеља у виду разноврсније услуге јавног превоза као и боље повезаности људи и градских садржаја.

У оквиру кампање Европске недеље мобилности која промовише еколошки чисте начине кретања, који не користе фосилна горива и не загађују животну средину, Град Ниш је у сарадњи са удружењем бициклиста "Караван тим" припремио АНКЕТУ која је анонимна и за чије попуњавање ће вам бити потребно око 5 минута. Ваше оцене, размишљања и ставови су од великог значаја. 

Хвала на издвојеном времену.

©2022 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места