Previous Next

Уводно предавање на конференцији "ПАРкон 2022"

Идеја ПАРкон конференције је да окупи и повеже све оне делатности и привредне гране које имају блискости са делатношћу паркирања - од произвођача знакова, преко софтвера, научних радника, до произвођача специјалних возила, додатне опреме и сл.

Творци и организатори конференције су Привредна комора Србије, у оквиру које је основано Удружење за комуналне делатности, које има за циљ да заступа и штити интересе чланова, и Удружење паркиралишта Србије, са свим својим активним члановима из земље и региона. Ово је место где се сусрећу и размењују одређена искуства, као и место где се договарају потребе и послови који се тичу саме делатности.

Уводно предавање на овогодишњој конференцији одржао је Дејан Димитријевић, вршилац дужности директора ЈКП-а „Паркинг сервис“- Ниш, на тему „Scan car- Око соколово- Систем за повећање ефикасности паркинг контроле - искуства из праксе“.

Као предузеће које прати трендове и осавремењује свој начин рада и које је пре скоро пола године увело новину и кренуло да коришћењем система за електронску контролу наплате паркирања, сврстали смо се у ону категорију предавача који слушаоцима може пренети искуства, предности, и у овом случају мањак мана, у вези са радом система Scan Car.

У Нишу постоје 2 возила са поменутим системом, који, поред тога што врше контролу наплате паркирања у зони са рестриктивним режимом, региструју и саобраћајне прекршаје у смислу непрописног паркирања, а за потребе рада Одељења комуналне милиције Града Ниша. Како су улице Ниша од увођења система постале чистије, прометније, са значајно мање закрчења насталих услед возила паркираних на „сва четири“, те је повећана безбедност свих учесника у саобраћају, тема предавања и излагање директора Дејана Димитријевића сврстало се у најзанимљивије које су присутни са пуном пажњом слушали. У циљу анализе учинка увођења система, Предузеће је од самог старта пратило промене на терену, ослушкивало коментаре и сугестије грађана, и управо у том смеру деловало. Део фотографија које су презентоване на конференцији, а које се тичу стања на улицама Ниша пре и након увођења система Scan Car илити Око соколово,  можете да погледате у прилогу овог текста.

©2023 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места