Важно нам је ваше мишљење

 

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ -Ниш позива кориснике да се, путем попуњавања анонимне анкете, изјасне о квалитету пружања услуга од стране вршиоца комуналне делатности ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш. Испитивање задовољства корисника услугама које пружа ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш трајаће од 14. 12. 2023. године до 29. 12. 2023. године и упутник корисници могу наћи на сајту предузећа www.nisparking.rs.

У складу са чланом 13. Закона о комуналним делатностима (“ Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и чланом 25. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима (Сл.гласник града Ниша 49/22), вршилац комуналне делатности је дужан да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника услуга о квалитету обављања комуналних делатности којима се предузеће бави.

Овим путем се унапред захваљујемо корисницима који ће нам путем попуњавања упитника помоћи и предложити како да унапредимо квалитет услуга које пружамо.

Упитник можете попунити кликом на линк.

 

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места