Јавни позив сопственицима возила

ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш упућује позив власницима чија су возила уклоњена по налогу надлежних органа са површина јавне намене и налазе се на депоу Паркинг сервиса, а којима je закључно са 06. 02. 2024. године истекао рок од 120 дана чувања на депоу за уклоњена возила, да преузму своје возило у наредних седам дана, након измирења трошкова, у супротном ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш стиче право продаје предметних возила као секундарних сировина у циљу намирења доспелих трошкова, у складу са Одлуком о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (Службени лист града Ниша бр. 17 од 27. 02. 2020. године).

Уколико се на списку налази возило чији сте власник или корисник по овлашћењу или уговору о коришћењу и располагању возилом исто можете преузети на депоу ЈКП-а "Паркинг сервис"- Ниш на адреси Булевар Светог цара Константина б.б.

За све додатне информације можете се обратити Служби за транспорт, позивом на број  018/217-111 или лично на депоу ЈКП-а „Паркинг-сервис“- Ниш, сваким радним даном и суботом у периоду од 7 до 20 часова и недељом у периоду од 7 до 13 часова.

 

Р.БР.

РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА

МАРКА АУТОМОБИЛА

1.

NI034UV

ZASTAVA

2.

без регистарске ознаке

VOLKSWAGEN

3.

без регистарске ознаке

AUDI

4.

NI292UE

CITROEN

5.

NI117IT

OPEL

6.

KŠ164TN

FIAT

7.

NI220LZ

RENAULT

8.

NI206XO

FORD

9.

NI282OG

CITROEN

10.

NI270XN

ZASTAVA

11.

NS490NR

ALFA ROMEO

12.

NI317MD

DACIA

13.

NI114ČČ

DACIA

14.

NI243BD

RENAULT

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места