Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Подаци о предузећу

Пун назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ -  Ниш

Скраћени назив предузећа: ЈКП „Паркинг сервис“ -  Ниш

Адреса: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш

Делатност: Услужне делатности у копненом у саобраћају (5221), постављање електричних инсталација (4321) и изградња путева и аутопутева - постављање саобраћајне сигнализације (4211).

Матични број: 20192542

ПИБ: 104578388

Текући рачун: 200-2437780103037-54 Поштанска штедионица

 

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места