Подаци о предузећу

Пун назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ -  Ниш

Скраћени назив предузећа: ЈКП „Паркинг сервис“ -  Ниш

Адреса: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш

Делатност: Услужне делатности у копненом у саобраћају (5221), постављање електричних инсталација (4321) и изградња путева и аутопутева - постављање саобраћајне сигнализације (4211).

Матични број: 20192542

ПИБ: 104578388

Текући рачун: 285-1001000001415-42, Sberbank

 

©2021 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места