Да ли имам дневну карту?


Регистарска ознака возила:

ЕЛЕКТРОНСКИ НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ДНЕВНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ (ЕДПК)

1. Контрола паркирања на општим паркиралиштима врши се у складу са Одлуком о управљању јавним паркиралиштима („Сл. лист града Ниша“ бр. 49/2022) – Одлука

2. Електронски налог за плаћање еДПК издаје се кориснику сагласно чл. 23. Одлуке, који на општим паркиралиштима није платио услугу паркирања унапред електронским путем као и кориснику који је платио услугу паркирања унапред електронским путем а након истека ограниченог (продуженог) времена паркирања у зонираном подручју.

3. еДПК важи од момента издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања. еДПК се плаћа накнадно по издатом електронском налогу за услугу паркирања возила у дневном трајању.

4. Корисник паркиралишта (возач или последњи регистровани власник возила ако возач није идентификован) је дужан да поступи по електронском налогу за плаћање еДПК и исти плати у року од 8 (осам) дана од дана издавања еДПК, путем опште уплатнице, на пошти/банци или благајнама предузећа или електронским путем. Ако корисник паркиралишта не изврши плаћање у прописаном року, предузеће ће покренути поступак наплате потраживања, а трошкови принудне наплате, затезна камата и други трошкови падају на његов терет, сходно закону.

5. Корисник који користи услугу паркирања у дневном трајању, обавезан је да се информише о издатој еДПК. Обавештење о издатом налогу за плаћање еДПК по регистарској ознаци возила доступно је кориснику паркиралишта почев од момента издавања налога, преко званичног сајта и Корисничког сервиса предузећа (телефоном, електронском поштом или непосредно на шалтерима), а истовремено ће обавештење бити доступно кориснику и слањем СМС поруке када за то постоје техничке могућности.

6. Ако је електронски налог за плаћање еДПК издат за возило за које је контролом утврђено да постоје доспела, а ненаплаћена потраживања по основу најмање два (2) издата налога, да није могуће идентификовати возача, односно власника возила преко евиденције надлежног државног органа РС и да није могуће покренути поступак за наплату потраживања, предузеће је овлашћено да задржи возило уклањањем возила са општег паркиралишта, на место које је за то одређено или постављањем уређаја којима се спречава одвожење возила до наплате доспелих потраживања и трошкова сагласно члану 24. Одлуке.

7. Корисник може поднети рекламацију непосредно раднику предузећа, овлашћеном за пријем и решавање рекламација у пословним просторијама Корисничког сервиса у ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.39, писаним путем – поштом на адресу предузећа Светозара Марковића бр.27, телефоном или електронским путем (на мејл reklamacije@nisparking.rs или на сајту предузећа www.nisparking.rs) .

Предузеће: ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, Светозара Марковића бр. 27

Радно време Корисничког сервиса: понедељак-петак од 07.00 до 21.00 час, суботом од 07.00 до 14.00 часова.

Кориснички сервис (благајна): Генерала Милојка Лешјанина бр.39, Ниш

Инфо телефон: +381 18 517 778, 0800/208-208 (бесплатна линија).

е-mail: info@nisparking.rs

Web: www.nisparking.rs

Кориснички сервис


  018 517-778
     018 517-556
     018 415-0975
        Све информације о
        систему паркирања

Закажите разговор


  018 517-333
  Опција 2

Забрана паркирањa


  018 503-470
        Пријавите непрописно
        паркирано возило

Јавно осветљење


  018 415-0970
     018 415-0971
        Пријава кварова на
        јавном осветљењу
   Контактирајте нас

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места

Please publish modules in offcanvas position.