Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Резервисана паркинг места

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове надлежна за послове саобраћаја може својим решењем одобрити резервацију општих паркиралишта државним органима, органима јединица локалне самоуправе, јавним службама, дипломатским и другим страним представницима, другим правним лицима и предузетницима. 

Услове и начин коришћења општих паркиралишта за возила корисника утврђује Градска управа за комуналну делатност и инспекцијске послове надлежана за послове саобраћаја. 
Цена услуге коришћења резервације општих паркиралишта утврђена је ценовником ЈКП-а "Паркинг сервис"- Ниш.

Зонирана резервисана паркинг места су посебно обележена саобраћајном сигнализацијом.

За више информација можете да се обратите Управи, Одсеку за саобраћај, ул. Вожда Карађорђа 24, телефон 018 504 732 и 504 733. Захтев за резервацију паркинг места можете преузети овде.

 

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места