Станарски сектори

Станарски сектори представљају ужи део зоне и одређују се на основу пребивалишта станара.

То значи да ће физичка лица која живе у, на пример сектору 1, добити повлашћену карту за тај сектор и само ће у њему моћи да паркирају своје возило без временског ограничења.

Одласком у други сектор, станари зонираног подручја подлежу редовном начину наплате и временском ограничењу које важи за зону у којој се тај други сектор налази.

Станарски сектори број 6 и 7 припадају Екстра зони и I (црвеној) зони, сектор број 3 припада I (црвеној) зони, док сектори број 1, 2, 4, 5, 8, 9,10 и 11 припадају II (зеленој) зони.

 

 

Сектор 1
Анете Андрејевић
Булевар 12. фебруар
Добричка
Ђуке Динић
Јелене Димитријевић
Кеј Мике Палигорића
Универзитетски трг
Франца Розмана
Шуматовачка
сви бројеви
1-27 / 2-42а
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
1-15а / 2-30
Сектор 2

7. јула
Јеронимова
Кеј 29. децембра
Краља Стевана Првовенчаног
Лоле Рибара
Мачванска 
Милентијева
Светосавска

1-25а
сви бројеви
сви бројеви
17а-29 / 40-56
13а-21 / 18-26
17-25 / 18-30
сви бројеви
9-17 / 10-20
Сектор 3
7. јула
Вожда Карађорђа
Краља Стевана Првовенчаног
Лоле Рибара
Мачванска
Младих
Орловића Павла
Синђелићев трг
Страхињића Бана
Светосавска
Трг краља Милана
2-24
1-21
1-17 / 2-36
1-13 / 2-16а
1-15 / 2-16
сви бројеви
1-7 / 2-22
1-9 / 2-6
сви бројеви
1-7а / 2-8
сви бројеви
Сектор 4
7. јула
Булевар Немањића
Војводе Мишића
Војводе Степе
Војводе Танкосића
Вожда Карађорђа
Добриле Трајковић
Зеленгорска
Јована Скерлића
Првомајска
Тодора Миловановића
Ћирила и Методија
Цвијићева
27-35 / 26-40
1-11 / 2-14
93-113 / 40-62
1-31 / 2-24
3-11 / 10-42
23 -55
сви бројеви
сви бројеви
1-15д / 2-16
41-69 / 22-58б
сви бројеви
1-37а / 2а-34
сви бројеви
Сектор 5

Вардарска
Генерала Милојка Лешјанина
Др Петра Вучинића
Јована Ристића
Југ Богданова
Југовићева
Кеј Кола српских сестара
Књегиње Љубице
Козарачка
Новопазарска
Обилићев венац
Соколска
Сретена Стефановића
Струмска
Топличина
Трг Краља Александра Ујединитеља
Душка Радовића
Радована Лале Ђурића

сви бројеви
41-51 / 30-48
сви бројеви
1-29 / 2-20
1-3 / 2-2а
1-41 / 2-38
29-37
1-13
сви бројеви
1-11 / 2-12
31-107 / 26-90
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
2-6 / 11а-11б
сви бројеви
сви бројеви

Сектор 6

Александра Ненадовића
Балканска
Боривоја Гојковића
Генерала Милојка Лешјанина
Давидова
Дрварска
Кеј Кола Српских сестара
Књегиње Љубице
Милорада Вељковића- Шпаје
Николе Пашића
Обреновићева
Мише Блама (бивша Скопљанска)
Светозара Марковића
Трг Краља Александра Ујединитеља
Трг Павла Стојковића

сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
1-39 / 2-28
сви бројеви
сви бројеви
1-27
2-12
сви бројеви
32а-50 / 59-67
2-82
сви бројеви
23-41 / 24-40
1-11
сви бројеви
Сектор 7
Вожда Карађорђа
Генерала Транијеа
Караџићева
Копитарева
Косте Стаменковића
Наде Томић
Николе Пашића
Обреновићева
Поп Луке Лазаревића
Синђелићев трг
Светозара Марковића
Трг Републике
Цара Душана
2 - 24
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
1-7 / 2-6
сви бројеви
1-49 / 2-32
1-53
4,5,6
8-28
1-21 / 2-22
сви бројеви
1-47б / 2-62
Сектор 8

9.бригаде
9.бригаде други прилаз
9.бригаде плато
Булевар др Зорана Ђиниђића
Војводе Вука
Војводе Мишића
Вожда Карађорђа
Генерала Боже Јанковића
Генерала Черњајева
Зетска
Јосифа Панчића
Краља Вукашина
Прешернова
Приморска
Првомајска
Простор око Спортског центра "Чаир"
Ратка Вукићевића
Синђелићев трг
Учитељ Милина
Томе Росандића
Хајдук Вељкова
Цара Душана

сви бројеви
сви бројеви

42,42а,42б и 44
сви бројеви
1-89 / 2-36
68-116
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
1-37 / 2-18

сви бројеви
11-31
31-43 / 20-22
сви бројеви
1-29 / 2-18
49-107 / 64-170

Сектор 9
Делиградска
Дечанска
Доситеја Обрадовића
Епископска
Јабланичка
Јанка Веселиновића
Југ Богданова
Катићева
Косте Стаменковића
Љубићска
Марије Бурсаћ
Мије Петровића
Момчила Поповића
Обилићев венац
Облачић Рада
Обреновићева
Поп Луке Лазаревића
Пријездина
Рајићева
Станка Власотинчанина
Стојана Новаковића
Трг 14. октобар
Трг Учитеља Тасе
Учитељ Милина
Учитељ Тасина
Хајдук Вељкова
Хиландарска
Ивана Гундулића
Милице Ракић
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
1-37 и 2-52
сви бројеви
сви бројеви
5-39 / 4-30
1-21 / 2-24
9-11 / 8-16
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
1-13 / 2-24
сви бројеви
57-59 / 84-124
1, 2
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
1-29 / 2-16
сви бројеви
31-51 и 20-50
1-13 / 2-8
сви бројеви
Сви бројеви
Сектор 10
Бранка Крсмановића
Париске комуне
Бошка Бухе
Мајора Тепића
22
непарни од 1-17
сви укључени
14
Сектор 11
Париске комуне
Бранка Крсмановића
Криви вир
Криве ливаде
Народних хероја
Електронска
Византијски булевар
Романијска улица
паркиралиште са прилазом из улице Бранка Крсмановића
2-12 и 19-25
33-59
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
сви бројеви
2-22
1-19
сви бројеви
©2023 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места