Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА

 

Контрола паркирања на општим паркиралиштима врши се у складу са Одлуком о управљању јавним паркиралиштима („Сл. лист града Ниша“ бр. 49/2022) – Одлука.

Електронски налог за плаћање еДПК издаје се кориснику, сагласно чл. 23. Одлуке, који на општим паркиралиштима није платио услугу паркирања унапред електронским путем као и кориснику који је платио услугу паркирања унапред електронским путем, али се задржао на паркинг месту и након истека плаћеног времена паркирања, а да за то није платио услугу или је прекорачио ограничено време паркирања у зонираном подручју.

 еДПК важи од момента издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања.

Корисник паркиралишта (возач или последњи регистровани власник возила ако возач није идентификован) је дужан да поступи по електронском налогу за плаћање еДПК и исти плати у року од 8 (осам) дана од дана издавања еДПК путем опште уплатнице, у пошти/банци, на благајни предузећа, преко апликације, слањем СМС-а или преко портала еПаркинг.

Плаћање еДПК путем СМС-а врши се слањем позива на број (без размака и без модела 97) за издату еДПК на број 9189. Уплата је омогућена корисницима свих мобилних мрежа (MTS, Yettel, A1, Globaltel). 

Корисник који користи услугу паркирања у дневном трајању обавезан је да се информише о издатој еДПК. Обавештење о издатом налогу за плаћање еДПК по регистарској ознаци возила доступно је кориснику паркиралишта од момента издавања налога и то преко званичног сајта (еДПК - провера), апликације,  портала еПаркинг и Корисничког сервиса предузећа (телефоном, електронском поштом или непосредно на шалтерима).

Ако корисник паркиралишта не изврши плаћање у прописаном року, предузеће ће покренути поступак наплате потраживања, а трошкови принудне наплате, затезна камата и други трошкови падају на његов терет, сходно закону.

Уколико корисник сматра да му дневна карта није издата у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима, корисник услуге паркирања има могућност рекламације.

Најбржи начин за подношење захтева за рекламацију је путем on-line система, без одласка у Кориснички сервис. Потребно је само испунити формулар траженим подацима и Ваша рекламација ће бити обрађена у најкраћем могућем року.
Корисник може поднети рекламацију електронским путем на сајту предузећа Рекламације, путем мејла reklamacije@nisparking.rs, у пословним просторијама Корисничког сервиса у ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 39, или писаним путем – поштом на адресу предузећа Светозара Марковића бр. 27

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места