Дневна карта

 У случају да корисник не плати паркирање на неки од понуђених начина или прекорачи дозвољено време паркирања,  контролор ЈКП "Паркинг сервис" ће издати налог за плаћање дневне карте.

Налог за плаћање дневне карте издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику. Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возило.

Дневна карта (налог за плаћање) се сматра урученом постављањем на ветробранско стакло аутомобила, без обзира на то да ли је возач присутан или не.

Дневна карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану наплате.

Корисник паркирања дужан је поступити по примљеном налогу и платити дневну паркинг карту у износу од 900 динара (ПДВ укључен)  у року од 8 дана на начин назначен у налогу.

Издата дневна карта се може платити слањем броја дневне карте на број 9189. Уплата је омогућена корисницима свих мобилних мрежа (Телеком, Теленор, ВИП). У поруци је потребно укуцати број издате дневне карте са исечка, из десног правоугаоника без размака и без модела 97. Након слања поруке, систем ће проверити исправност послатих података, и наплатити услугу уколико је број дневне карте валидан, одн. вратити одговор да подаци нису исправни. Тренутно је омогућено плаћање највише две дневне карте у току месеца са истог броја телефона.

 

Најбржи начин за подношење захтева за рекламацију је путем on-line система, без одласка у Кориснички сервис. Потребно је само испунити формулар траженим подацима и Ваша рекламација ће бити обрађена у најкраћем могућем року.
Уколико корисник сматра да му дневна карта није издата у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима, корисник услуге паркирања има могућност рекламације.

Захтев за рекламацију може се поднети лично, у просторијамаКорисничког сервиса ЈКП “Паркинг сервис“ – Ниш сваког радног дана од 07 – 20.30 часова, суботом од 07.30 - 14 часова.

Захтев за рекламацију може се поднети и писменим путем, на адресу: Кориснички сервис ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш (овде можете преузети форму захтева за рекламацију у PDF формату).

 

©2021 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места