Плаћање услуга паркирања паркинг картом

Паркирање се може платити и путем паркинг карата које се могу купити у свим малопродајним објектима и трафикама на којима је видно истакнута налепница на којој пише "ОВДЕ МОЖЕТЕ КУПИТИ ПАРКИНГ КАРТУ ЗА СВЕ ЗОНЕ ПАРКИРАЊА".


Цена паркинг карте  за  прву (црвену) зонуи зноси 50 динара (за први час паркирања) односно 150 динара (други час паркирања).

Цена паркинг карте за  другу (зелену) зону износи 37 динара (за 1 час паркирања), 74 динара (2 часа)и 111 динара (3 часа паркирања).

Цена паркинг карте за екстра зону износи 80 динара (за 1 час паркирања).


Цена ВИШЕСАТНЕ паркинг карте за прву (црвену) зону износи 500 динара и важи 1 дан (до 21 час у току истог дана).

Цена ВИШЕСАТНЕ паркинг карте за другу (зелену) зонуизноси 370 динара и важи 1 дан (до 21 час у току истог дана).

Вишесатна паркинг карта омогућава целодневно паркирање у истој зони на више различитих локација.

Време наплате паркирања је радним данима од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.

Овде можете погледати списак и локације малопродајних објеката у којима можете купити паркинг карте.


Упутство за употребу паркинг карте

- Корисник је дужан да на овој карти уочљиво прецрта (неграфитном оловком) месец и дан у којима користи паркиралиште те сат и минут у којем је започео паркирање.
- Корисник вишесатне паркинг карте је дужан да неграфитном оловком обележи дан и месец за који важи карта.
- Корисник паркирања је дужан да видљиво истакне ову карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла.
- Ова карта за паркирање се користи једнократно.
- Неистицање или непрописно коришћење карте подлеже казнама у складу са Одлука о управљању јавним паркилаштима ("Сл. лист града Ниша", бр 139/17)

Предузеће ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење и крађу возила (члан 11. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима).
Фалсификовање се кажњава по закону.

Време наплате паркирања је радним данима од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује
©2022 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места