Управа: 018 517-555 | Кориснички: 018 415-0975 | Расвета: 018 415-0970 | Паук: 018 217-111 |  Бесплатна линија: 0800/208-208

Плаћање услуга паркирања СМС-oм

Брзи развој и примена мобилне телефоније и бежичних комуникацијских система, створио је предуслов за примену савремених технологија и у систему плаћања и контроле паркирања. 
Систем под називом СМС паркирање представља заокружено информационо решење за наплату и контролу паркирања, у чијем се средишту налази m-commerce сегмент базиран на употреби СМС-а као средства наплате.

 Упутство за плаћање паркирања СМС-ом

ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш је од 15. маја 2007. године увело могућност плаћања паркирања путем СМС-а у све три зоне паркирања. Зоне су видно означене саобраћајном сигнализацијом на сваком паркиралишту. Време наплате паркирања је радним данима од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.

Корисник плаћа услугу паркирања слањем СМС-а, тако што у текст нове поруке упише регистарски број возила, без размака и других специјалних знакова (нпр. NI123AB).

Систем не прави разлику између малих и великих слова те није потребно водити рачуна о томе. Уколико поседујете регистарску ознаку са дијакритиком (слово са квачицама - Š,Đ,Č,Ć,Ž), неопходно је да je упишете у поруци. Подешавања телефона за Unicode кодни распоред (подршка за слова са квачицама) можете пронаћи овде.

Корисник може послати СМС са било које мреже мобилних провајдера (Телеком, Теленор или ВИП). Порука се шаље на један од бројева (9180, 9181, 9182, 9184, 9185) који означавају зону паркирања и тип карте која се уплаћује.

 

 Зона паркирања Временско ограничење паркирања Кратки број Цена паркирања
Екстра зона 60 минута 9180 90 дин/сат + цена СМС
Црвена зона 120 минута 9181

60 дин/први сат
180 динара/други сат* + цена СМС

Зелена зона 180 минута 9182 45 дин/сат + цена СМС
Црвена зона (вишесатна карта)

важи до истека наплате у дану када је уплаћена

9184 600 дин/дан + цена СМС
Зелена зона (вишесатна карта) важи до истека наплате у дану када је уплаћена 9185 450 дин/дан + цена СМС 

 

*Приликом плаћања другог сата паркирања у I зони (црвена зона), за коју је ограничење 120 минута, уколико корисник остаје на паркинг месту потребно је да пошаље смс поруку до истека плаћања за први сат. Приликом плаћања другог и трећег сата паркирања у II зони (зелена зона), за коју је ограничење паркирања 180 минута, уколико корисник остаје на паркинг месту потребно је смс послати најкасније до истека трајања првог, односно другог сата паркирања.

Уколико корисник искористи максимално време паркирања у првој, односно другој зони, могућност поновног паркирања моћи ће да оствари након истека 30 минута, а за то време је неопходно да напусти зону. 

 

sms parkiranje sms parkiranje uputstvo sms 3 novo sms parkiranje
Укуцајте у текст поруке комплетан регистарски број возила без размака и специјалних знакова, на пример: Ni543210 Пошаљите поруку (у зависности у којој сте зони) на број 9181 за црвену зону 9182 за зелену зону и 9180 за екстра зону Добићете потврду о плаћеном паркингу. Ову поруку сачувајте до истека времена паркирања. Поруку упозорења добићете 5 минута пре истека времена паркирања.

 

Ако систем детектује да порука није прaвилно послата, корисник добија упозорење о погрешно послатој поруци и мора поновити слање исправне поруке. Уколико систем није оперативан, корисник добија информацију, уз извињење, да систем није оперативан и да користи алтернативан начин плаћања услуге коришћења паркинга.

Након исправно послате поруке, систем кориснику враћа информацију у којој је наведен регистарски број за који је купљена карта, зона, износ наплаћене услуге, број ПИН-а (јединствени број - број електронске карте) за случај рекламације/жалбе и обавештење да се порука сачува до истека паркирања.

3 (три) минута након слања СМС-а не искључујте ваш телефон због провере вашег статуса код мобилног оператера. Уколико вам ова услуга није омогућена, немате довољно средстава на рачуну и слично, претходна потврда (резервација) може бити одбијена (по регистарском и ПИН-броју). У овом случају, молимо вас да паркирање платите на други начин, како стоји и у поруци о одбијању трансакције плаћања.

5 (пет) минута пре истека времена паркирања корисник добија поруку са обавештењем о истеку времена и тренутку истека (датум, сат, минут). Уколико корисник намерно или грешком пошаље СМС за услугу паркирања у времену када систем не ради, аутоматски се уплата преноси и важи за први сат наплате у првом следећем дану када се врши наплата, а корисник добије обавештење о томе.

Након максималног искоришћења времена паркирања, корисник мора напустити зону у којој се налази најмање на 30 (тридесет) минута како би му систем дозволио поново паркирање у истој зони током дана или мора променити зону паркирања.

Корисници који услугу коришћења паркинг места желе да плате слањем СМС поруке, без обзира да ли се ради о Припејд или Постпејд кориснику,мобилни оператори електронских телекомуникација иступају искључиво као заступници Паркинг сервиса у поступку наплате услуге паркирања.

Код припејд корисника, слањем СМС-a ради плаћања услуге паркирања, уколико корисник има довољно новчаних средстава на рачуну Припејд броја, мобилни оператор електронских телекомуникација одмах врши задужење односно умањење износа са наведеног Припејд броја у висини цене паркинг карте.

Код Постпејд корисника, који услугебмобилних оператера измирују након примљеног рачуна за претходни месец, слањем СМС-а ради плаћања услуге паркирања, цена паркинг карте биће исказана на рачуну мобилног оператера, где ће се обавеза корисника према Паркинг сервису сматрати уредно измиреном када корисник измири своје обавезе према мобилном оператеру а након достављеног месечног рачуна.

©2024 ЈКП Паркинг сервис Ниш - да увек има слободног места